Výživa psa

Každý majitel intuitivně ví, že jeho pes je zdravý tehdy, projevuje-li se přirozeně, nic mu zjevně nechybí ani nepřebývá, s chutí přijímá potravu, bez potíží a pravidelně se vyměšuje, podle temperamentu svého plemene a individuality je aktivní a projevuje zájem o okolní dění. Podle odborné terminologie je zdraví takový stav organismu, při kterém není porušena anatomická stavba organismu, všechny fyziologické funkce odpovídají příslušným normám plemene, věku, pohlaví, kondici a stáří psa, vnitřní prostředí organismu je vyvážené a nezměněné, a organismus bez obtíží vyrovnává změny vnitřního a vnějšího prostředí. Základní hodnoty při objektivním posuzování zdravotního stavu (nejen) psa jsou tělesná teplota, puls a dech, které jsou u zdravého jedince ve správném fyziologickém rozmezí. Zdravý pes má jasné oči bez výtoků, spojivky a sliznice růžové (pokud nejsou pigmentované), čenich vlhký a studený, lesklou srst.

Trávení psa

Pes má relativně krátký zažívací trakt. Proto potrava prochází střevem psa velmi rychle. Aby za tuto krátkou dobu došlo k dobrému natrávení a vstřebání potravy, musí se podle jednotlivých složek stravy vytvářet určitá skladba a množství trávicích šťáv a bakteriální mikroflóry. Toto přizpůsobení se, trvá při krmení stejné stravy 7 - 14 dní. Po této době je strava optimálně využívána a vstřebávána, avšak pouze za předpokladu, že krmíte stále stejným krmením ve stejných poměrech. Krmit stále stejně znamená, že všechna krmení během dne jsou stejného složení. Pokud krmíte psa doma připravovanou stravou, měl by dostat ráno maso + příkrm, v poledne stejné maso a stejný příkrm a večer totéž. U psa krmeného granulemi celý den jen granule. Tento příklad je samozřejmě o krmení štěněte, neboť dospělé psy krmíme jen 1x denně kromě plemene dog, kterým krmivo dělíme ráno 1/3 večer 2/3 denní krmné dávky. Pokud složky a poměry v krmné dávce nedodržujete, nebo krmíte každý den něčím odlišným, nemůže dojít k přizpůsobení zažívadel. Tím dochází k tomu, že pes má potřebu daleko většího množství potravy. Také zásobení organismu potřebnými vitamíny a minerály bývá narušeno, což se odráží zejména v kvalitě srsti a množství a konzistenci stolice. Také pokud do relativně stálé krmné dávky zařadíte náhle jiný druh krmiva (např. v nadměrném množství masovou konzervu či pamlsky apod.), vede tato náhlá změna většinou k vyvolání průjmu. Střevo totiž reaguje na tuto náhlou změnu krmné dávky jednorázovým zvýšením množství střevních šťáv. Tyto se nestačí v další průběhu zažívacího traktu vstřebat a dochází k průjmu.
Stravitelnost stravy však závisí též na technologii jejího zpracování. Zatímco stravitelnost doma připravované stravy je kolem 40 % stravitelnost u sušené komerčně připravované stravy je 60-80 %. Z toho vyplývá, že suché stravy potřebuje pes zhruba o 1/3 až 1/2 méně než stravy doma připravované.

Výhody a nevýhody jednotlivých druhů stravy

1. Doma připravovaná strava (maso, příkrmy, zelenina atd.)
Výhody:
- velmi aromatická strava z toho vyplývá její chutnost a dobré přijímání psem
Nevýhody:
- těžko se vylaďuje krmná dávka, co do skladby živin, vitamínů a mirálů
- náročná příprava a skladování
- ekonomicky méně výhodné než většina suchých krmiv

2. Konzervy
Výhody:
- aromatická dobře přijímaná strava
- jednoduchá skladovatelnost (dlouhá doba spotřeby)
- snadné dávkování
- kompletnost krmné dávky
Nevýhody:
- vysoké procento vody (cca 70 %) platíte vodu, pes se vodou nezasytí, proto je spotřeba těchto krmiv vysoká
- ekonomicky nevýhodné
3. Suché krmivo (granule)
Výhody:
- plně vyvážená strava dle věku a zatížení psa, obsahuje veškeré vitamíny a minerály
- snadná skladovatelnost
- jednoduché dávkování
- ekonomicky výhodné
Nevýhody:
- málo aromatické krmivo v porovnání s vařenou stravou a konzervami, zhoršené přijímání při přechodu z aromatických krmiv

Druhy průmyslově vyráběných krmiv

- Suchá kompletní krmiva (podáváme suchá nebo vlhčená)
- Suché příkrmy (k míchání s masem nebo masovými konzervami)
- Konzervy kompletní (podáváme bez příkrmu)
- Konzervy masové (podáváme s příkrmem)

Postup při krmení tradičními krmivy

Sestavit krmnou dávku podle odborné literatury. Krmit stále stejnými komponenty a dodávat potřebné vitamíny. V případě březosti, kojení, vysoké zátěže apod. přizpůsobit dávkování.

Postup při krmení konzervovanými krmivy

Jestliže krmíme kompletní konzervou, dáváme pouze tuto konzervu. Strava obsahuje dostatečné množství vitamínů. Pokud krmíme pouze masovou konzervu je nutno přidávat příkrm. Příkrmem se rozumí např. vločky, rýže, těstoviny. V zásadě krmíme stále stejný příkrm ve stále stejné dávce. Poměr mezi složkou masitou a příkrmem je třeba určit podle krmných tabulek v závislosti na druhu konzervy, příkrmu a velikosti a zatížení psa. Přídavek vitamínů je ve většině případů nutný.

Postup při krmení suchými krmivy (granule)

Než koupíme celé balení je lépší zeptat se, zda prodejce nemá testry jednotlivých receptur. Testaci provádíme tak, že všechny vzorky dáme vedle sebe, žádný do misky, na kterou je pes zvyklý, neboť k té by šel jako první. Pak už jen pozorujeme, které krmivo pes sežral jako první. Stává se, že na počátku pes od všech krmiv ochutná, a pak začne žrát jednotlivé značky v pořadí, jak mu chutnaly.

Krmit pouze krmivo určené pro daný druh, tzn. psům psí, kočkám kočičí.
Krmit krmení určené pro danou kategorii z hlediska věku a zatížení.
Neprovádět náhlé změny v krmné dávce.
Při přechodu z jednoho druhu krmení na druhé i při střídání různých značek kompletního krmení je nutno nové krmení postupně přimíchávat do krmné dávky, a to tak, že část původního krmení postupně nahrazujeme krmením novým až do úplného přechodu jen na nové krmení. Tento postupný přechod by měl trvat 7 - 14 dní.
Pokud zvíře vybírá z krmné dávky pouze staré krmení a nové nechce, je nutno použít jiné metody. Ta spočívá v předkládání pouze nového krmení. Odmítání nového krmiva psem však není bezdůvodné, většinou mu prostě nechutná, a proto bychom raději měli zvolit takové krmivo, které bude pes přijímat s chutí. Při náhlém přechodu na nový druh krmení se u většiny psů objeví průjem nebo řidší stolice po dobu cca. 3 dnů poté se stav samovolně upraví.
Pokud krmíte kompletními krmivy, nepřidávejte žádné pamlsky s obsahem vitamínu A a D, ani jiné vitamínové a minerální preparáty bez konzultace s veterinářem. Můžete tím vážně ohrozit zdravotní stav Vašeho psa.

Kombinace konzervy a suchého krmiva

Tato kombinace je možná. I zde však platí zásada dodržování stejných poměrů. Přídavek konzervy do sušeného krmiva je využíván zejména v těch případech, kdy psa, který nechce samotné sušené krmivo přijímat chceme na toto krmivo postupně převést a konzervu používáme vlastně na ochucení. Dávku konzervy postupně snižujeme. Tím si pes zvykne na suchou stravu a konzervu můžeme pak úplně vysadit.

Ekonomické porovnání krmiv

Pokud chceme porovnat jednotlivá krmiva z hlediska ekonomického musíme brát v úvahu následující. Množství vody, neboli vlhkost krmiva, denní krmnou dávku, cenu za kilogram krmiva.
Například konzervy stejně jako čerstvé maso mají obsah vody cca 70-80 %. Váš pes se ale vody nenají, takže spotřeba takovéto stravy je vyšší, přesto tuto vodu zaplatíte. Naproti tomu sušená krmiva mají pouze cca 10% vody. Deset kilogramů vážící pes má dostat zhruba 600 g kompletní konzervy, což vyjádřeno v korunách vychází v průměru na 20-25 Kč. V případě suchého krmiva zaleží navíc na jeho skladbě a technologické úpravě. Vezmeme-li v úvahu suché krmivo střední kategorie, které stojí cca 60 Kč za kilogram stojí nás denní dávka na 10 kg psa přibližně 11,5 Kč, neboť denní dávka u krmiv střední třídy bývá 200 g na 10 kg hmotnosti psa. Vezmeme-li v úvahu suché krmivo vyšší kategorie, které je kvalitnější a stojí cca. 90 Kč za kilogram, stojí nás denní dávka na 10 kg psa přibližně 10Kč, neboť denní dávka u krmiv vyšší kategorie je vzhledem k jejich vyšší stravitelnosti 100-120 g na 10 kg hmotnosti psa. Z uvedeného přehledu tedy vyplývá, že krmit konzervou je luxus a naopak krmení na první pohled drahým krmivem není zdaleka tak drahé a přitom pro psa je tím nejlepším.

Krmení štěňat velkých plemen

Krmení štěňat velkých plemen je předmětem častých dohadů a mnoha různých názorů. Bohužel často nejen nezkušení, ale i zkušení chovatelé se dopouštějí mnoha chyb při doporučeních, jak krmit tato štěňata. Po zavedení suchých krmiv na našem trhu se rozpor těchto názorů ještě více vyhrotil a řada chovatelů neví, jaký názor si na sušená krmiva udělat a jak je použít při krmení. Budeme se snažit Vám nyní zjednodušeně celý problém nastínit a věříme, že si pak sami budete moci udělat názor na jednotlivá doporučení, čím krmit štěně velkého psa.
Hlavní problém při krmení štěňat velkých plemen spočívá v udržení optimální rychlosti jejich růstu a v optimálním zásobení organizmu vápníkem a fosforem. Rychlost růstu vyplývá z energetické bohatosti krmné dávky. Pokud krmná dávka je nadměrně energeticky bohatá, dochází k velmi rychlému růstu štěněte. To však vede k tomu, že kosti i při dostatku všech stavebních látek nestačí tvořit pevnou a dostatečně silnou kostní tkáň. To vede k deformacím a bolestem končetin. S tímto problémem se setkáváme nejčastěji při nadměrném přísunu energetických složek, tj.tuků a škrobů v doma připravované krmné dávce nebo při krmení špatně vybraným suchým krmivem (použití krmiva pro psy v zátěži, které je bohaté na energii) nebo při překrmování sušeným krmivem, kdy i vhodně vybrané krmivo je při svém nadbytku problematické.
Druhým problémem při krmení štěňat velkých plemen je otázka množství vápníku a fosforu v krmné dávce. Zde je zásadní problém v určení optimální dávky neboť údaje zjistěné na různých pracovištích a udané různými autory se lehce liší. Většina autorů udává jako maximální obsah vápníku v rozmezí 1,0-1,2% sušiny. Většina výrobců krmiv však udává obsah vápníku ne na kg sušiny, ale na kg krmiva je tedy nutno tento údaj převést na obsah v sušině, neboť různá krmiva mají různou sušinu. Při krmení doma připravovanou stravou, která je založená převážně na mase, dochází k výraznému nepoměru mezi fosforem a vápníkem v krmné dávce, neboť maso obsahuje značné množství fosforu a jen velmi málo vápníku (cca 0,008g vápníku a 0,2 fosforu na 100g masa). Je tedy nutno v těchto případech vápník dodávat. Pozor však na preparáty, které obsahují také vitamín D aby nedošlo k jeho předávkování (denní dávka pro štěně je 22 I.E. na kg jeho hmotnosti). Pokud krmíte kompletním krmivem obsahuje toto vše potřebné, a proto jakýkoli přídavek vitamínu D, či vápníku může být zdrojem zdravotních problémů. Jak dlouhodobý nedostatek tak i přebytek vápníku a vitamínu D v krmné dávce způsobuje u štěňat vážné zdravotní problémy. Přesné vybalancování krmné dávky doma připravovaného krmiva vyžaduje nejen potřebnou literaturu, podle které tuto dávku vypočítáte, ale hlavě je nutno dodržovat zásadu krmit stále stejnými komponenty tj. stále stejný druh masa, příkrmu a vitamínů ve stále stejném tj.vypočítaném množství. Optimální je proto krmení kompletními krmivy určenými pro štěňata velkých plemen, která svým složením optimálně vyhovují jejich potřebám. Tato krmiva přitom zásadně krmíme samotná a do krmné dávky nezařazujeme žádná jiná krmiva, vitamíny ani minerály. Tzn., že pes dostává celý den jen granule a nic víc!

Krmení psů Seniorů

Výživa psů starších, tj.cca od 8 let výše u středních a malých plemen a od 7 let u velkých plemen má také svá specifika. Psi v tomto věku vyžadují změnu ve složení stravy. Mají totiž nižší spotřebu bílkovin a jejich nadměrný přísun potravou jim zbytečně nadměrně zatěžuje ledviny. Dále pohyb střev je již zhoršený, a proto je nutné větší množství vlákniny pro jejich správnou funkci. Výrobci kompletních krmiv dodávají na trh speciálně upravená krmiva označená jako senior, light či lite. Tato přesně odpovídají potřebám a nárokům výživy starých psů.

Krmení psů s nadváhou

Obezita u zvířat je téměř vždy zaviněna majitelem. Přirozený reflex k příjmu potravy je u psů regulován ve většině případů opravdovou potřebou organizmu. Díky vynalézavosti majitelů, kteří svým miláčkům podstrojují stále chutnější a lákavější krmiva a pamlsky dojde u psa k příjmu potravy ne podle potřeby, ale podle chuti. Takovýto pes pak přijme i několikanásobně vyšší množství krmiva než odpovídá jeho potřebám a proto ztloustne. Negativní vliv obezity na cévní aparát a klouby je stejný jako u lidí. Proto pokud máte rádi svého psa, podporujte jeho přirozenou potřebu příjmu potravy podle jeho potřeb a nepřekrmujte ho!
Pokud potřebuje váš pes váhu zredukovat je nutno upravit krmnou dávku tak, aby obsahovala vyšší množství vlákniny, málo tuků a cukrů. Výrobci krmiv dodávají na trh krmiva určená pro snížení hmotnosti. Tato krmiva se někdy používají také pro krmení psích seniorů. Krmná dávka pro snížení hmotnosti je však o 20-30% nižší než pro seniory v normální výživné kondici. Někteří výrobci přímo na obale toto rozdílné dávkování uvádějí.

Jméno:
Heslo:
Košík: 0 ks zboží za 0,- Kč
Zobrazit nákupní košík


Faraon Food s.r.o
Lidická 700/19 Veveří
602 00 Brno
IČO:      07246552

info@faraonpetfood.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Hledáme nové distribuční partnery!


Péče o zákazníky:
dotazy, reklamace,
stav provizního systému a
objednávek

Email: info@faraonpetfood.cz